אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

תקציר

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם מאבד את היכולת להשתכר מעבודתו, עקב סיבות רפואיות שונות, פיזיות או נפשיות. במקרים של אובדן כושר עבודה, ביטוח לאומי מתגמל אדם זה, ובנוסף גם חברת הביטוח, זאת במקרה שקיימת עבורו פוליסת ביטוח פרטית, שיש בה כיסוי על אובדן כושר עבודה, או כאשר קיים עבורו ביטוח בקרן פנסיה, מטעם מקום עבודתו.

אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי

ביטוח לאומי אובדן כושר עבודה זמני נחשב כשאר אדם שעקב המצב הבריאותי שלו אינו כשיר לעבוד, רשאי לתבוע על אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי, על פי חוק ביטוח אובדן כושר עבודה, המגיע לכל תושב ישראל העומד בתנאים הקבועים בחוק המוסד לביטוח לאומי. תביעות אובדן כושר עבודה ניתן לתבוע, עקב מחלה, תאונת עבודה, ותאונת דרכים בדרך או מהעבודה.

אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים, מורכב ממגוון חסכונות עבור הפנסיה, ומהווה חלופה לקרן פנסיה. אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים או פנסיית נכות, מהווה כיסוי בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים.

פנסיית נכות מול אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה עד איזה גיל? ההבדל בין פנסיית נכות מול אובדן כושר עבודה, הוא: אובדן כושר עבודה הוא ביטוח המגן על המבוטח, במצבים בהם יש אובדן כושר עבודה, עקב מחלה וגם עקב תאונה. אובדן כושר עבודה הוא ביטוח עצמאי, שניתן לרכוש מחברת ביטוח פרטית, ואף כלול בקרנות פנסיה חדשות בשמו, פנסיית נכות.

פנסיית נכות בקרן פנסיה

התחרות הקיימת לאחרונה, עקב רכישתן של קרנות פנסיה על ידי חברות הביטוח, וכן על ידי בתי השקעות, גרמה לשכלול הכיסוי הקיים בקרנות אלו. כיום קיים בקרן הפנסיה כיסוי ביטוחי מגוון, הכולל גם אובדן כושר עבודה.

כלומר מי שעמית בקרן פנסיה ואיבד את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, יהא זכאי לפנסיית נכות בשיעור של עד 75 אחוז משכרו לפני שאיבד כושר עבודה בגין מחלה או תאונה.

יש לציין כי לא רק מי שאיבד את כושר עבודתו באופן מלא יהיה זכאי לפנסיית נכות, אלא גם מי שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי, בשיעור של לפחות 25%. עם זאת, לא די בכך שהעמית איבד את כושר עבודתו עקב מחלה או תאונה, בשיעור של לפחות 25%.

אלא עליו להוכיח שתקופת אי הכושר הנה למעלה מ 90 ימים ברציפות, תקופה זו נקראת "תקופת המתנה". לשון אחר, על מנת לקבל פנסיית נכות יש צורך במחלה משמעותית וממושכת ולא בפגיעה ארעית.

חוק ביטוח אובדן כושר עבודה

תוך כמה זמן מקבלים פיצויים מחברת הביטוח? כיום, לא קיים חוק ביטוח אובדן כושר עבודה מסודר, עם זאת אפשר להגיד שהחובה החוקית לבטח עובדים בביטוח אובדן כושר עבודה מקופלת בהרחבת הביטוח הפנסיוני לכל העובדים במשק, הכולל בתוכו פיצוי למקרה של אובדן כושר עבודה, כאמור לעיל במסגרת הזכאות להגשת תביעת פנסיית נכות, או במסגרת כיסוי לאובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים.

במקרה והמעסיק לא מבטח את העובדים, באובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים או במסגרת קרן פנסיה, וקורה מקרה בו עובד מאבד את כושרו לעבוד, הוא חשוף לתביעה מצד העובד בגין הפרה של החובה החוקית לצרף כל עובד לקרן פנסיה, וזאת מעבר לסנקציה לה הוא חשוף מצד המדינה.

לסיכום

ישנם מקרים רבים, בהם המבוטח אינו מקפיד לקרוא את כל הסעיפים המופיעים בביטוח, וכאשר קורה מקרה תביעת ביטוח והוא מעוניין לקבל את הפיצוי המגיע לו, הוא נתקל בקושי רב לממש את הזכות הכספית המגיעה לו, מול חברות הביטוח השונות.

גם אם חברת הביטוח דוחה את התביעה, חשוב להבין שאין זה הסוף וכדאי להתייעץ עם עו"ד, בעל מומחיות בתחום אובדן כושר עבודה – עורך דין אובדן כושר עבודה תומר לינר, שיכול להביא לשינוי במצב זה, ואף לדאוג לממש את כל זכויותיכם.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email