אובדן כושר עבודה – מה חשוב לדעת בשנת 2021

תקציר

על אף שהחוק נותן מענה לעובדים במקרים בהם הם אינם יכולים לעבוד כבשגרה, כדוגמת "ימי מחלה" ו"דמי פגיעה" – מדובר במענה לתקופה קצרה. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, המסופקת ידי חברות ביטוח פרטיות ו/או על ידי קרנות פנסיה, למשל במסגרת כיסוי בפוליסת ביטוח חיים ו/או פוליסת ביטוח מנהלים. למעשה, פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מספקת מענה ארוך טווח, בדרך כלל עד גיל פרישה, למי שבעקבות מחלה או תאונה נבצר ממנו לעבוד.

מה זה אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו מסיבה בריאותית עובד אינו יכול להמשיך לעבוד, בין אם בשל מחלה ובין אם בשל אירוע פציעה. ביטוח אובדן כושר עבודה נועד על מנת לכסות מצבים אלה ולהבטיח למבוטח תשלום מחברת הביטוח במקרה בו לא יוכל לדאוג לפרנסתו באופן מלא או חלקי, זמני או לצמיתות.

מי קובע אובדן כושר עבודה?

תביעות אובדן כושר עבודה מטופלות על ידי ביטוח לאומי ו/או חברת הביטוח ממנה נרכשה פוליסת הביטוח ו/או על ידי קרן פנסיה, והיא זו שמחליטה האם המבוטח עונה על הקריטריונים. חשוב להבין שלחברת הביטוח יש אינטרס לשמור על הכסף שלה, ולכן היא לא תמהר לאשר את התביעה ולהכיר באובדן כושר העבודה שלכם. לכן, כשמחליטים לתבוע מומלץ לעשות זאת בסיוע של עורך דין אובדן כושר עבודה. יש להמציא את כל המסמכים הרפואיים אודות התאונה או המחלה ולעיתים להסתייע בחוות דעת רפואיות.

אובדן כושר עבודה – מה חשוב לבדוק?

מומלץ לבדוק תנאים מוקדמים וחריגים כגון תקופת המתנה ו תקופת אכשרה, וכן את גובה הכיסוי הניתן במקרה של תביעת אובדן כושר עבודה. כמו כן, מומלץ לבדוק את משך הזמן בו תשולם למבוטח קצבת אובדן כושר עבודה, לקרוא בעיון את החריגים בפוליסה, השוללים את הכיסוי לאובדן כושר עבודה. זאת משום שישנם מקרים בהם חברת הביטוח לא מכסה אובדן כושר עבודה, למשל: תאונת דרכים שנגרמה כתוצאה מנהיגה בשכרות, או כאשר אובדן כושר עבודה נובע מבעיות רפואיות שהוחרגו בפוליסה במפורש.  

מה זה אובדן כושר עבודה זמני?

אובדן כושר עבודה זמני ביטוח לאומי או חברת ביטוח פרטית, יכול להיות אובדן כושר עבודה חלקי או מלא, ומשמעותו היא שהעובד אינו יכול לשוב לעבודתו למשך תקופה קצובה, בדרך כלל בת שלושה חודשים, ועל פי חוות דעתו של הרופא הוא יוכל לשוב לעבודה לכשיחלים. במקרים רבים חברות הביטוח נוטות לדחות תביעות אובדן כושר עבודה זמני מתוך מחשבה כי מדובר בתקופה קצרה ואובדן הפרנסה לא ישפיע באופן מהותי על העובד. מסיבה זו, מבוטחים רבים בוחרים לוותר על פיצויים אובדן כושר עבודה. המצב ההפוך מאובדן כושר עבודה זמני הוא אובדן כושר עבודה מלא – מצב בו המבוטח לא יוכל לשוב לעבוד לצמיתות.

סוגי פוליסות אובדן כושר עבודה           

קיימים שני סוגים עיקריים של פוליסות אובדן כושר עבודה: אובדן כושר עבודה מקצועי המיועד למבוטח שיחשב כבלתי כשיר לעבודה בכל עיסוק סביר התואם את ההשכלה, ההכשרה והניסיון שלו – וזו נחשבת לפוליסה רחבה יותר, וכן ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי שנחשב להרבה יותר ספציפי – עבור מבוטח שלא יוכל לחזור לעסוק בעיסוק שבו עסק ערב קרות מקרה הביטוח או ב-5 השנים שקדמו לו. למשל, נגן פסנתר שאיבד את אצבעותיו בתאונה.

מה זו תקופת המתנה?

תקופת המתנה היא תקופה בת מספר חודשים, בדרך כלל שלושה חודשים, שנספרת מיום ההצטרפות לפוליסת אובדן כושר עבודה ועד ליום בו חברת הביטוח תתחיל לשלם לו פיצויים אובדן כושר עבודה. ישנן פוליסות אשר מאפשרות תשלום פיצוי רטרואקטיבי גם עבור חודשים אלה, בסעיף המכונה פרנצ'יזה ודורש תשלום נוסף בפוליסה.

מה זו תקופת אכשרה?

תקופת אכשרה היא פרק הזמן בו רוכש הפוליסה אינו יכול להפעיל את הביטוח, והיא נועדה להגן על חברת הביטוח מפני מקרים בהם המבוטח רוכש את הפוליסה כשהוא סובל ממחלות קיימות או נמצא בבדיקות רפואיות העלולות להוביל לכך שיזדקק לקבלת הפיצויים בעתיד הקרוב. בביטוח לאומי לא נהוגה תקופת אכשרה, אך בחברות ביטוח פרטיות כן.

איך מחשבים אובדן כושר עבודה?

קצבת אובדן כושר עבודה אחוז מהשכר מחושבת לפי 75% מהשכר הממוצע בתקופה שקדמה למקרה הביטוח, או פחות מזה במקרה שהפוליסה שנרכשה מציינת זאת. בכל מקרה, התקרה הינה 75% מהשכר, כך שגם אם הנכם מחזיקים במספר פוליסות / ביטוח לאומי משלם לכם פיצויים אובדן כושר עבודה ביחד עם חברת הביטוח – התקרה תהיה 75% עבור כל הפוליסות יחד.

מי משלם על אובדן כושר עבודה?

מי שמשלם על תביעת אובדן כושר עבודה לפי חוק אובדן כושר עבודה או בהתאם לפוליסת אובדן כושר עבודה הוא המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח. המקרים בגינם המוסד לביטוח לאומי ישלם קצבת אובדן כושר עבודה הם: נפגעי תאונות עבודה, נפגעי תאונת דרכים וכן עבור נכות כללית למי שכושר העבודה שלו נפגע לצמיתות או פחת ב-50%. עבור מי שמחזיק בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה פרטית דרך חברת הביטוח – יתקבל כיסוי בגובה של עד 75% במקרה של תביעת ביטוח. עם זאת, אם הפוליסה כוללת כיסוי חלקי יתקבל כיסוי בין 25% ל 75%.

כמה עולה ביטוח אובדן כושר עבודה?

עלותו של ביטוח אובדן כושר עבודה נעה בטווח של עשרות שקלים ועד מאות שקלים בחודש, כתלות בפרמטרים שונים שהעיקרי שבהם הוא גובה השכר החודשי, ממנו תושפע הקצבה. פרמטרים נוספים חשובים הם גיל המבוטח, מצבו הבריאותי, מקצועו ותחביביו. למשל – אם הוא נוהג לעשות ספורט אקסטרים, קיימת סבירות מסוימת שייפצע ויאבד את כושר עבודתו לעומת אדם שלא נוהג לבצע פעילות מסוג זה.

עד איזה גיל משלמים ביטוח אובדן כושר עבודה?

התשלום עבור פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה הינו לשיקולו של המבוטח. עם זאת, נהוג לשלם לחברת הביטוח עד לגיל הפרישה שכן הפיצויים, במקרה של אובדן כושר עבודה, ישולמו בדרך כלל עד הגיעו של המבוטח לגיל פרישה.

כפל ביטוח אובדן כושר עבודה

ניתן לעשות כפל ביטוח אובדן כושר עבודה, אם כי זה לא מומלץ שכן אין בזה כל תועלת. חוק אובדן כושר עבודה קובע כי הקצבה מוגבלת ל-75% משכר, כך שגם אם יש לכם פוליסות ביטוח מחברות שונות במסגרת אובדן כושר עבודה קרן פנסיה וכן אובדן כושר עבודה ביטוח מנהלים, הן יבצעו ביניהן קיזוז וישלמו ביחד כ-75% מהשכר הממוצע. עם זאת, על אף שהנכם מבוטחים במסגרת אובדן כושר עבודה ביטוח לאומי, זהו ביטוח מינימלי ומומלץ לרכוש פוליסה פרטית דרך חברת הביטוח ואף להרחיב אותה.

עד איזה גיל מקבלים אובדן כושר עבודה?

ככל שאתם זכאים לקבלת פיצויים אובדן כושר עבודה, התוקף שלה יפוג באחת מהסיבות הבאות, המוקדם מבניהן:

  • המבוטח הגיע לגיל פרישה – 67 בקרב גברים ו-62 בקרב נשים. עם זאת ישנן פוליסות אובדן כושר הכוללות פיצוי עד לגיל 70
  • המבוטח נפטר
  • תוקפה של הפוליסה פג

עו"ד אובדן כושר עבודה – משרד עו"ד תומר לינר

משרדנו מייצג מבוטחים בנושאי תביעות אובדן כושר עבודה מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. בזכות הניסיון שלנו בתחום תביעות אובדן כושר עבודה, הצלחנו לסייע למאות מבוטחים לקבל קצבה חודשית אשר החליפה את מקור פרנסתם. אנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות ללא עלות וללא מחויבות, בה נבדוק את פרטי המקרה ונעריך את סיכויי ההצלחה בתביעה.

שתפו את המאמר
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email