חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אובדן כושר עבודה פנסיה

אובדן כושר עבודה פנסיה מיועד למבוטחים אשר איבדו את יכולתם לעבוד עקב סיבות רפואיות שונות: פיזיות או נפשיות. חרף העובדה כי אנו שומעים על קשיים שמרעיפים על מבוטחים מחברות ביטוח פרטיות, חשוב להסביר מהי הפוליסה הזו, למי היא מתאימה וכיצד ניתן לקבל פיצוי הולם לפי חוק.

למה חשוב לקבל אובדן כושר עבודה פנסיה

החשש ממציאות של חוסר יכולת להתפרנס קיים אצל כולנו. אנו עובדים כדי להתפרנס, לחסוך כסף בשביל לדאוג לעתידנו ולעתיד ילדינו, ולמצות את הכישורים שלנו. אנו עובדים כדי לחיות. יחד עם זאת, אנו משלמים פרמיה חודשית לביטוחים פרטיים ו/או מפרישים לקרנות פנסיה במטרה להגן על עצמנו מפני מקרים כדוגמת חוסר יכולת להתפרנס ולפרנס את משפחתנו. במקרה כזה אנו חייבים ביטוח כדי שנוכל להמשיך להתקיים בכבוד. זוהי זכותנו הבסיסית ביותר.

איך ניתן לקבל אובדן כושר עבודה פנסיה?

חשוב לדעת כי במקרים בהם אדם אינו יכול להתפרנס, ביטוח לאומי מתגמל את המבוטחים. בנוסף, בהנחה שקיימת ללקוח פוליסת ביטוח פרטית עם כיסוי, ניתן לקבל פיצוי גם מכוח פוליסה זו. אופציה נוספת היא להגיש בקשה אובדן כושר עבודה פנסיה, הנקראת גם פנסיית נכות. התביעה מוגשת על ידי העובד שאיבד את כושר עבודתו לקרן הפנסיה שאליה העובד והמעסיק מפרישים כספים מידי חודש.

עובדות חשובות על אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה 

יש מספר עובדות בנוגע לנושא של אובדן כושר עבודה פנסיה, אותן חשוב שכל אדם המשלם לחברות הביטוח ולקרנות הפנסיוניות יכיר:

אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

ביטוח אובדן כושר עבודה פנסיה מוגדר בתקנון הפנסיה כפנסיית נכות. מדובר בכיסוי ביטוחי אשר קיים בתוך קרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. מטרת הביטוח היא להבטיח קצבה חודשית למבוטח בשל מצב בריאותי – חלקי או מלא.

בחירת העובד

החל משנת 2008 מעסיק חייב לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני וזאת על ידי הפרשות חודשיות. העובד רשאי לבחור אם להיות מבוטח קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, או חברת הביטוח, או קרן הפנסיה. ביטוח זה כולל, מעבר לחיסכון פנסיוני, גם כיסוי למקרי אובדן כושר עבודה פנסיה.

לא ניתן לוותר על הזכות במקרי אובדן כושר עבודה פנסיה 

הזכות להיות מבוטח במסגרת קרן פנסיה או במסגרת ביטוח מנהלים, או קופת גמל, איננה ניתנת לוויתור ועל כן היא נחשבת לזכות מגן.

מסלולי קרנות הפנסיה

קרנות הפנסיה מציעות מסלולים שונים הכוללים תמהיל שונה ביחס לשאר הרכיבים: חיסכון ושארים. כל מבוטח יבחר במסלול אחר על פי החלטתו. בהתאם לבחירת המסלול על ידי המבוטח, ייקבע הסכום החודשי אשר יופרש מהביטוח הפנסיוני לצורך מקרי תביעה.

מה קובע החוק?

כיום, לא קיים חוק מסודר. יחד עם זאת, אפשר לומר שהחובה החוקית לבטח עובדים בביטוח אובדן כושר עבודה פנסיה מקופלת בהרחבת הביטוח הפנסיוני לכל העובדים במשק, והיא כוללת בתוכה פיצוי הכולל זכאות להגשת פנסיית נכות, או במסגרת כיסוי.

במקרה שהמעסיק אינו מבטח עובדים, וקורה מקרה בו עובד מאבד את יכולותו לעבוד, הוא חשוף לתביעה מצד העובד בגין הפרה של החובה החוקית לצרף כל עובד לקרן פנסיה, וזאת מעבר לסנקציה אליה הוא חשוף מצד המדינה.

מי זכאי לפיצוי אובדן כושר עבודה פנסיה?

כאשר עובד איבד יכולת עבודתו עקב מחלה או תאונה, ובפועל נפגעה יכולתו להמשיך לעבוד ולהתפרנס מעיסוקו בשל מצבו הבריאותי, יש באפשרותו להגיש בקשה לביטוח לאומי ולחברות הביטוח בהן הוא מבוטח.

לאחר הגשת תביעת אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה, חברות הביטוח יבדקו את זכאותו של המבוטח לפיצוי, ובמסגרת זו יבדקו את מסמכיו הרפואיים. כמו כן, הם ידרשו לבודקו על ידי מומחים רפואיים מטעמן, בהתאם לבעיה הרפואית, בעטיה איבד המבוטח את יכולת עבודתו, עד להכרה וקבלת פיצוי או חלילה דחייה.

כמו כן, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להגיש בקשה וזאת במסגרת נכות כללית, או במסגרת של תאונת עבודה, ככל שהפגיעה גרמה לחוסר יכולת להשתכר.

אובדן כושר עבודה פנסיה: הכרה בזכויות פיצוי

חברות הביטוח יבדקו בדקדוק את בקשותיו של כל מבוטח ואת הוראות הפוליסה הספציפיות של כל אחד ואחת, ובעיקר תעמודנה על החריגים לפוליסה. זאת על מנת להימנע מתשלום פיצוי עבור מבוטחים שלא עומדים בסטנדרטים המחמירים של חברות הביטוח, הן מבחינה רפואית, והן מבחינת הגדרות הפוליסה. עקב סיבה זו, במקרים רבים אנשים ששילמו עבור ביטוח פנסיוני המכיל כיסוי בשביל אובדן כושר עבודה פנסיה, עלולים למצוא את עצמם נדחים על ידי חברת הביטוח, על אף שבפועל הם זכאים לפיצוי.

מגבלות בדרך לקבלת פיצוי אובדן כושר עבודה פנסיה

חשוב לדעת, כי אובדן היכולת לעבוד במקצוע הספציפי בו עבד המבוטח לפני שאיבד את כושר עבודתו ו/או המקצוע המתאים לכישוריו, לא תמיד מחייב את חברת הביטוח לשלם פיצויים. למרבה הצער, במקרים רבים הבקשות של מבוטחים אשר בוטחו בביטוח אובדן כושר עבודה פנסיה ספציפי נדחות, וזאת למרות שבפועל הם איבדו את כושר העבודה לעבוד בעיסוק שקדם למקרה הביטוח.

למרבה הצער, בלא מעט מקרים חברות הביטוח נוקטות בשיטת מצליח, על ידי כך שנימוקי הדחייה כוללים נימוק ולפיו למרות שהמבוטח איבד את כושר עבודתו לעסוק במקצוע בו הוא עסק, בפועל הוא יוכל לעסוק בעיסוק סביר אחר. באמצעות שיטה זו, חברות הביטוח מרוויחות הון עתק ממבוטחים המרימים ידיים, והלכה למעשה מוותרים על זכויותיהם.

במקרים רבים, הביטוח מגן רק בסיטואציות בהן המבוטח איבד את כושר עבודתו לעסוק בעיסוקו ובעיסוקים סבירים אחרים. כלומר, ככל שיימצא כי המבוטח מסוגל לעבוד במקצוע סביר אחר, הוא עשוי להידחות.

אובדן כושר עבודה פנסיה: נושאים נוספים שחשוב להכיר 

להלן מספר דברים נוספים שחשוב לדעת ולהכיר בנושא:

ביטוח לאומי- האובדן רלוונטי למצבים בהם מבחינה בריאותית נשלל כושרו של תושב ישראל לעבוד. במקרה זה העובד רשאי לתבוע דרך הביטוח הלאומי, וזאת על פי חוק המגיע כאמור לכל תושב ישראל העומד בתנאים הקבועים בחוק המוסד לביטוח לאומי. תביעות ניתן לתבוע עקב מחלה, תאונת עבודה וגם תאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה.

פנסיית נכות- ההבדל בין פנסיית נכות לחוסר יכולת עבודה, נוגע לגוף שמפצה את העובד שאיבד יכולת לעבוד בשל מחלה או תאונה. זהו הוא כיסוי ביטוחי הנכלל בביטוח מנהלים ואילו אובדן כושר עבודה פנסיה הנקרא גם פנסיית נכות, הוא כיסוי המהווה חלק בלתי נפרד מקרן הפנסיה אליה מידי חודש מפריש המעסיק עבור העובד כספים.

פנסיית נכות בקרן פנסיה- התחרות הקיימת לאחרונה, עקב רכישתן של קרנות פנסיה על ידי חברות הביטוח, וכן על ידי בתי השקעות, גרמה לשכלול הכיסוי הקיים בקרנות אלו. כיום קיים בקרן הפנסיה כיסוי ביטוחי מגוון.

כלומר מי שעמית בקרן פנסיה וסובל ממקרה אובדן כושר עבודה פנסיה בעקבות מחלה או תאונה, יהיה זכאי לפנסיית נכות בשיעור של עד 75 אחוז משכרו לפני שאיבד היכולת לעבוד בגין מחלה או תאונה. יש לציין, כי לא רק מי שאיבד יכולת לעבוד באופן מלא יהיה זכאי לקבלת פנסיית נכות, אלא גם מי שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי, בשיעור של לפחות 25%. יחד עם זאת, לא די בכך שהעמית איבד את יכולת עבודתו עקב מחלה או תאונה, בשיעור של לפחות 25%, אלא עליו להוכיח שתקופת אי הכושר הנה למעלה מ-90 ימים ברציפות. תקופה זו נקראת "תקופת המתנה". במילים אחרות, על מנת לקבל פנסיית נכות, יש צורך במחלה משמעותית וממושכת ולא בפגיעה ארעית.

אובדן כושר עבודה פנסיה: חשיבות ייצוג משפטי הולם

ישנם מקרים רבים, בהם המבוטח אינו מקפיד לקרוא את כל הסעיפים המופיעים בביטוח. לפיכך, כאשר מתרחשת תאונה, והוא מעוניין לקבל פיצוי המגיע לו במסגרת אובדן כושר עבודה פנסיה הוא נתקל בקושי רב לממש את הזכות הכספית המגיעה לו מחברות הביטוח השונות. לרבות קרנות הפנסיה. גם אם חברת הביטוח דוחה את הקשה, חשוב להבין שאין זה הסוף. במילים אחרות, נתקלתם בקשיים? אתם מבולבלים או חוששים מדחייה?יש מה לעשות עם זה.

כאשר מחליטים לבצע בקשה מומלץ להתייעץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה בעל ניסיון, מוניטין והצלחות בתחום הביטוח. עורך דין בעל ניסיון בתחום ידע לתת לספק לכם הכוונה מדויקת מול כל הבירוקרטיה המסובכת. זה כולל איסוף המסמכים, הבנת הניואנסים הקיימים וייצוג נאמן הכולל שמירה על זכויותיכם בבית המשפט או בבית הדין לעבודה במטרה להשיג לכם פיצוי. רצוי שעורך הדין המטפל בעניינכם יהיה בקיא בסוגיות הרפואיות עימן צריך להתמודד מול חברות הביטוח במקרים אלו למשרד עו"ד תומר לינר ניסיון מוכח ומוניטין רב בייצוג מבוטחים מול חברות הביטוח, ובכלל זה ניסיון עשיר בבית המשפט ובבית הדין לעבודה.

שתפו את המאמר
יעניין אותך גם: