Search
Close this search box.

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם?

הגשתם תביעה לחברת הביטוח? אחת השאלות הכי נפוצות היא תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם.

כדאי לדעת שאם נמצאתם זכאים לפיצוי, חברת הביטוח לא יכולה לעכב את הטיפול בתביעתכם זמן רב מדי, ופרק הזמן בו היא מחויבת להעביר לכם את הכסף מעוגן בחוק חוזה הביטוח.

ולמרות זאת, חברות ביטוח רבות מנסות להתיש את המבוטח על ידי משיכת זמן, תוך שימוש בתירוצים שונים והעלאת דרישות טכניות, במטרה לדחות את הקץ. במאמר שלפניכם נשיב על השאלה תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם לכם פיצויים ומה עושים אם היא מאחרת בתשלום.

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה להודיע לנו האם אנחנו זכאים לפיצויים?

לפי סעיף 27א לחוק חוזה הביטוח, לחברת הביטוח יש פרק זמן של 30 ימים מרגע שקיבלה את המסמכים לידיה, לעדכן אותנו בדבר החלטתה – האם היא מקבלת את התביעה או דוחה אותה, וזו יכולה להיות תביעת ביטוח מכל סוג – תביעת ביטוח סיעודי, תביעת ביטוח חיים, תביעה בגין אובדן כושר עבודה זמני ועוד.

אולם, למרבה הצער, לא מעט חברות ביטוח מנצלות סעיף זה לרעה כדי לדחות את מועד ההודעה והתשלום, וכעבור פרק זמן לא מבוטל, מודיעות למבוטח התובע שלא כלל המסמכים הדרושים לה לבירור חבותן נמצאים בידיהן, ועל ידי כך הן מעכבות באופן "חוקי" את הטיפול בתיק כדי להרוויח זמן.

תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם ?

פרק הזמן שניתן לחברות ביטוח כדי לברר את חבותן הינו בתוך 30 ימים.

לדוגמה, אם הגשתם תביעה לקבלת פיצוי בגין נכות מתאונה, מכוח פוליסת תאונות אישיות, או אם הגשתם תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, מכוח הפוליסה (הן מכוח ביטוח חיים הכולל כיסוי והן מכוח פוליסת מנהלים הכוללת כיסוי זה).

כאשר לצורך חבותה של חברת הביטוח ו/או זכאותכם לפיצוי על חברת הביטוח לאסוף את תיקכם הרפואי, מניין 30 הימים יתחיל מהמועד בו קיבלה חברת הביטוח את תיקכם הרפואי.

אם במסגרת בירור זכאותכם לקבלת פיצוי בגין נכות מתאונה, חברת הביטוח בדקה אתכם באמצעות מומחה רפואי מטעמה, למשל באמצעות אורתופד, ואם המומחה קבע כי נכותכם היא למשל 20%, על פי סעיף 27 (א) על חברת הביטוח לשלם לכם את תגמולי הביטוח המגיעים לכם בגין הנכות שנקבעה לכם על ידי המומחה מטעמה, בתוך 30 ימים, כתגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת.

ככל שאתם סבורים כי נכותכם גבוהה יותר מזו שנקבעה לכם על ידי המומחה הרפואי מטעם חברת הביטוח, תהיו רשאים להגיש תביעה משפטית עבור יתרת הסכום המגיעה לכם בשל שיעור הנכות שלשיטתכם נגרמה לכם.

האם יש דרך למנוע את עיכוב התשלום?

לא מעט אנשים זקוקים לכספי הפיצויים כמו אוויר לנשימה וכל עיכוב מצד חברת הביטוח, ולו ביום אחד, מסב להם נזק רב. אמנם יש מה לעשות אם חברת הביטוח מעכבת את התשלום, בפרט זה המגיע לכם בגין תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת.

אך חשובים לא פחות הם הצעדים אותם ניתן לעשות כדי למנוע עיכוב מצד חברת הביטוח:

תיעוד המצאת מסמכים

חברת הביטוח עשויה לבקש מכם להמציא עשרות מסמכים. מומלץ לצרף למסמכים מכתב נלווה המפרט אילו מסמכים מצורפים לתביעתכם.

דאגו לשמור עותק של טופס התביעה ושל המסמכים שצורפו לו

חלק מהמסמכים הם "קשים להשגה", למשל מסמכים שהצריכו מכם להגיע לרופא מומחה, למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה וכדומה.

כל מסמך שהיה לכם קשה להשיג – צלמו לפחות בשני עותקים נוספים ושמרו אצלכם לכל מקרה.

הפעילו לחץ על חברת הביטוח, אך שתפו איתה פעולה

הפעילו לחץ על חברת הביטוח באמצעות מיילים, טלפונים ופקסים, כדי שתדע שאתם ממתינים לתגובתה.

עם זאת, שתפו איתה פעולה, למשל אם היא מבקשת לבדוקכם באמצעות מומחה רפואי מטעמה -זוהי זכותה. אם לא תשתפו פעולה עם חברת הביטוח – התביעה תתעכב וחברת הביטוח תטען להכשלת הבירור הביטוחי.

קחו עזרה של עורך דין תביעות ביטוח

תביעת חברת ביטוח המוגשת בסיוע של עורך דין ביטוח נתפסת אצל חברת הביטוח בעיניים אחרות. יותר מכל דבר, היא יודעת שהיא אינה יכולה להערים על התובע, שמכיר את החוק היטב.

יתר על כן, עורך דין תביעות ביטוח ישמור על זכויותיכם לאורך כל הדרך, החל מהגשת תביעת הביטוח, דרך קבלת ההודעה על זכאותכם (או היעדרה), ובמידת הצורך – יגיש עבורכם תביעה משפטית וינהלה עד קבלת הפיצוי המגיע לכם.

יצוין כי הפעולות בהן ינקוט עורך דין תביעת ביטוח במסגרת הליך בירור התביעה, ישליכו על ההליך המשפטי שינוהל על ידו, במקרה של דחיית התביעה או תשלום בחסר.

מה ניתן לעשות אם חברת הביטוח מתעכבת בתשלום?

על השאלה תוך כמה זמן חברת הביטוח צריכה לשלם ענינו.

אם היא מתעכבת במסירת ההודעה / התשלום, היא חשופה לתביעה בבית המשפט ולתשלום הוצאות משפט, כגון שכר טרחת עורך דין, חוות דעת רפואיות ואף תהא חשופה לתשלום ריבית עונשית, בהתאם לסעיף 28 לחוק חוזה הביטוח.

אם חלפו 30 ימים מיום מסירת המסמכים וחברת הביטוח טרם עדכנה אתכם בהחלטתה / עדכנה כי תשלם לכם ומתעכבת בתשלום בפועל, מומלץ להסתייע בשירות של עורך דין תביעות ביטוח.

במקרה שחברת הביטוח לא עדכנה אתכם אודות החלטתה, חרף חלוף הזמן החוקי לכך, עורך דין תביעת ביטוח ישלח למכתב התרעה לחברת הביטוח טרם הגשת תביעה משפטית. אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם – כולה או חלקה, עורך דין תביעת ביטוח ידאג להכין תביעה משפטית מבוססת ולנהלה עד קבלת הפיצוי המגיע לכם.

בלא מעט מקרים, אם חברת הביטוח "רק" מנסה למשוך זמן – היא תתרצה ותשלם. אם מכתב ההתרעה לא יסייע, במקרים המתאימים ניתן להגיש תלונה למפקח על הביטוח.

חברת הביטוח דחתה את התביעה שלכם. מה האופציות שעומדות לרשותכם?

הגשתם תביעה לחברת הביטוח ונדחיתם? זה לא סוף פסוק, ואם תשאלו אותנו – זוהי רק ההתחלה.

חברות הביטוח נוטות לדחות תביעות מצד מבוטחים שאינם מיוצגים על ידי עורכי דין, מתוך הנחה שלהן שהמבוטח אינו בקיא ברזי הפוליסה ולא מכיר היטב את הזכויות העומדות לו בחוק.

על כן, במקרה זה, רצוי לעבור לשלב ב' והוא לפנות לעורך דין תביעת ביטוח אשר ינקוט בפעולות הדרושות למימוש זכויותיכם לרבות הגשת תלונה למפקח על הביטוח ותביעה לבית המשפט.

כאמור, אם חברת הביטוח יודעת שהיא תצא נפסדת מקיום דיון בבית המשפט, היא בסבירות גבוהה תחליט לקבל את התביעה עם הגשת מכתב על ידי עורך דין לענייני ביטוח ו/או הגשת תביעת ביטוח לבית המשפט.

תביעת חברת ביטוח – משרד עו"ד תומר לינר

תבעתם את חברת הביטוח והיא לא מקבלת החלטתה בעניינכם או מעכבת את תשלום הפיצויים? אנחנו נשמח לסייע לכם בשירות יעיל, מהיר ואדיב.

אנו מזמינים אתכם לפגישת התייעצות ללא עלות וללא מחויבות, בה נבדוק את פרטי המקרה ונעריך את סיכויי ההצלחה בתביעה.

שתפו את המאמר
יעניין אותך גם: