Search
Close this search box.

עורך דין רשלנות רפואית

עורך דין רשלנות רפואית מטפל במקרים בהם מתרחש נזק גוף אשר נגרם עקב מתן טיפול רפואי בניגוד למקובל בפרקטיקה הרפואית המקובלת בעולם הרפואה, בין אם במעשה ובין אם במחדל.

רשלנות רפואית, היא מצב בו ניתן שירות רפואי, מכל סוג שהוא, על ידי רופא או איש צוות רפואה כגון צוות סיעודי, תוך סטייה מרמת הזהירות הנדרשת, ועקב כך נגרם נזק גוף כלשהו לחולה. לדוגמה: שימוש בתרופה בהינתן התווית נגד ועקב כך נגרם נזק למטופל, או אי הפניה לבדיקה לשלילת ממאירות, חרף תלונות חשודות וגורמי סיכון, ובעקבות כך מחלת הסרטן מאובחנת בשלב מאוחר.

במקרים בהם אפשר להוכיח התנהלות רפואית רשלנית אשר גרמה במישרין לנזק גוף כמו לדוגמא רשלנות רפואית באבחון, ניתן להגיש תביעת נזיקין לקבלת פיצוי, גם כאשר הפוגע – הרופא הרשלן לא התכוון לכך.

מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית יכולה להתבצע במעשה, לדוגמא כתוצאה מניתוח אשר בוצע באופן לא סביר ו/או במחדל, לדוגמה כאשר רופא המשפחה ו/או גניקולוג לא מפנה את המטופל לבדיקות אשר חובה לבצען, בין אם מדובר בבדיקות שגרתיות ובין אם מדובר בבדיקות המתחייבות לנוכח תלונות המטופל. במילים אחרות, לרופא יש חובה לאי גרימת נזק, וכאשר מופרת החובה הזו, יכול המטופל להגיש תביעה באמצעות עורך דין רשלנות רפואית.

יש לשים לב כי הרשלנות נחשבת גם במקרה בו הטיפול הרפואי ניתן בהיעדר הסכמה מפורשת של החולה. במקרה כזה, גם בשל היעדר ההסכמה לטיפול הרפואי שבעטיו נגרם הנזק, זכאי המטופל אשר טופל בהיעדר הסכמתו המודעת לפיצוי. אם נגרם נזק גוף כתוצאה מהטיפול הרפואי אשר ניתן מבלי שנתנה הסכמתו המודעת של המטופל לטיפול, אולם לא הוכח כי קיים קשר סיבתי בין היעדר ההסכמה המודעת לנזק שנגרם בפועל, ניתן לקבל פיצוי בגין פגיעה באוטונומיה.

מכאן למדים אנו שאם טרם הטיפול הרפואי לא נתנה הסכמתו המודעת של המטופל, והמטופל הוכיח כי לו היה הרופא מידע אותו על הסיכון הספציפי שהיה צפוי בגין הטיפול, ובפועל נגרם, הוא לא היה מסכים לקבלו, כי אז יהא המטופל זכאי לפיצוי בשל כל הנזקים שנגרמו לו בעטיו של הטיפול הרפואי, כולל הפסדי שכר, הוצאות רפואיות וכו'.

רשלנות רפואית בישראל

בישראל מוגשות מדי שנה אלפי תביעות בגין רשלנות והגורם המטפל בתביעות אלה הוא עורך דין רשלנות רפואית. מטופלים אשר שמים את חייהם ולעיתים אף את כספם בידי רופאים, מצפים, ובצדק, לקבל את הטיפול הטוב ביותר. לפי פסיקת בית-המשפט, רשלנות מוגדרת, בין היתר, כך: "חובתו של רופא אינה למצוא כל פגם ולרפאו, חובתו היא לנקוט את אותם אמצעי זהירות שרופא סביר היה נוקט בנסיעות העניין, בגילוי של הפגם ובריפויו".

כלומר – כדי להגיש תביעת רשלנות רפואית יש צורך להוכיח כי הרופא לא נקט באותן פעולות רפואיות סבירות כדי להעניק טיפול רפואי טוב. כמובן שיש להוכיח את הקשר הסיבתי בין חוסר הזהירות לנזק שנגרם. הרשלנות הרפואית עלולה להתרחש בכל תחום ברפואה.

את מי עורך דין רשלנות רפואית, יכול לתבוע עבורי?

תביעה בגין נזק גוף בגלל רשלנות מתבססת בעיקר על עוולת הרשלנות המוגדרת בפקודת הנזיקין. אדם הנפגע  אינו צריך להוכיח כי הגורם המטפל התכוון להזיק, אלא שנזקיו נגרמו עקב סטייה מרמת זהירות סבירה ובמילים אחרות שהרופא או המוסד הרפואי חרגו מסטנדרט ההתנהגות המקובל והמצופה מרופא סביר בנסיבות העניין.

למעשה, הרשלנות יכולה להיות מצד כל גורם רפואי שטיפל בכם, או ביקירכם – החל ברופא דרך צוות סיעודי כגון אחות וסניטר והמשך בטכנאי רנטגן.

תביעות רשלנות רפואית

טיפול רפואי רשלני יכול להתרחש במגוון רחב של סיטואציות. מטופלים אשר שמים את חייהם בידי הרופאים, מצפים לטיפול הטוב ביותר. אולם, על אף שעם סיום לימודיהם מתחייבים הרופאים לעשות כל שביכולתם על מנת לטפל בחולים, להימנע מגרימת נזק ולשמור על בטיחות המטופל, מדי שנה מוגשות בישראל אלפי תביעות באמצעות עורך דין רשלנות רפואית.

הנפוצות שבהן נוגעות לאבחנה וכן בזמן ביצוע ניתוח. חברות הביטוח המבטחות את הרופאים והמרכזים הרפואיים, משלמות מדי שנה פיצויים כספיים בגובה רב, בסך של עשרות ואף מאות מיליוני שקלים, בגין תביעות בשל נזקי גוף שנגרמו בעקבות רשלנות רפואית. במהלך בירור התביעה בוחן בית המשפט את סבירות הטיפול שניתן על ידי הרופא ו/או המטפל על פי מבחן "הרופא הסביר".

על פי הפסיקה "חובתו של רופא אינה למצוא כל פגם ולרפאו, חובתו היא לנקוט את אותם אמצעי זהירות שרופא סביר היה נוקט בנסיבות העניין,  בגילוי של הפגם ובריפויו". רופא שלא פעל על פי העקרונות הללו, הוא רופא שהתרשל.

סוגי רשלנות רפואית

מקרים של רשלנות רפואית ניתן למצוא בכל עולמות הטיפול הרפואי, החל מאבחון שגוי, אבחון מאוחר, מתן תרופה לא מתאימה, רשלנות רפואית בטיפולי שיניים, וכלה ברשלנות בביצוע ניתוח ובאי מתן הסברים ומידע שצריך היה להיות בנסיבות העניין, לרבות, אודות המצב ממנו סובל המטופל ודרכי הטיפול האפשריות בו. לפניכם מקצת מן הסוגים השונים:

פגיעה באוטונומיה

רשלנות רפואית בגין פגיעה באוטונומיה מתרחשת כתוצאה מכך שמטופל לא מקבל את המידע המלא על מצבו הרפואי ולא הוסברו לו אפשרויות הטיפול השונות, ולכן אינו יכול לבחור בטיפול המועדף עליו ואשר מתאים למצב.

זוהי תביעה נפוצה למדי בעזרת עורך דין רשלנות רפואית, משום שרופאים רבים שמים את עצמם בנעלי המטופל, ובטוחים שהם יודעים מהו הטיפול המתאים ביותר עבור החולה, לעיתים מתוך אינטרס כלכלי מובהק, ולא מאפשרים לו לקבל את ההחלטה לבדו.

רשלנות בשל העדר הסכמה מדעת

רשלנות רפואית בגין העדר הסכמה מדעת מתרחשת כאשר המטופל לא אישר את הטיפול, או שלא הועברו לו ההשלכות והסיכונים הכרוכים בטיפול, ומלוא החלופות האפשריות, טרם קבלת ביצוע הטיפול הניתוח. למשל, העדר הסכמה מדעת המתבטאת בהסתרת מידע בדבר אפשרויות טיפול שמרניות פרט לניתוח.

אבחון שגוי של מחלה

מקרה בו הרופא אבחן שהמטופל סובל ממחלה אחרת, או לחלופין, שלא הצליח לאבחן את המחלה ממנה הוא סובל, למרות שניתן היה לעשות זאת לנוכח סימפטומים ותלונות המהווים דגלים אדומים לקיומה של מחלה קשה כגון מחלת הסרטן.

אבחון מאוחר

מחלה אשר התגלתה בשלב מאוחר מדיי, למרות שניתן היה לגלותה בשלב מוקדם יותר, ובכך למנוע את ההידרדרות במצבו של החולה.

רשלנות בניתוח

תביעת באמצעות עורך דין רשלנות רפואית בגין רשלנות בניתוח היא אחת התביעות הנפוצות ביותר. רשלנות בניתוח מתרחשת כאשר בזמן ביצוע הניתוח מתבצעת פעולה רשלנית, כדוגמת תפירה לא מוצלחת, הוצאת רק חלק מהגידול, פציעת איברים סמוכים וכד'.

רשלנות רפואית בלידה ו/או בהיריון

תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה ו/או רשלנות רפואית בהריון מתייחסת למצב בו לא התגלה מום בעובר כתוצאה ממעקב היריון לא תקין, כאשר הלידה מתנהלת באופן החורג מהפרקטיקה המקובלת וכתוצאה מכך נגרם נזק ישיר לאם ו/או לתינוק. למשל, כאשר לא מבוצע ניתוח קיסרי על אף שהיה צריך לבצע לנוכח מצוקה עוברית ולתינוק נגרם נזק מוחי כגון שיתוק מוחין, או כאשר התינוק נפטר עקב התעלמות מסימנים מובהקים המחשידים לזיהום תוך רחמי ועוד.

רשלנות רפואית באבחון

אחד הסוגים העיקריים, ולמרבה הצער גם השכיחים, שנכנסים תחת ההגדרה של רשלנות רפואית, הינו רשלנות רפואית באבחון. מכיוון שמדובר בפרק בפני עצמו בתחום הרשלנות הרפואית, נקדיש לו פירוט מיוחד במסגרת מאמר זה.

חשיבות האבחון הרפואי

אבחון מהיר ומדויק של בעיה רפואית עשוי להיות המפתח המרכזי לפתרונה של הבעיה ולהחלמתו של החולה. במקרים רבים, אבחון כזה עשוי לחולל את ההבדל בין חיים ומוות של חולים. בהתאם לכך, קל להבין מדוע עולם הרפואה מייחס חשיבות עצומה לאבחון רפואי מדויק, אשר מתבצע בזמן ובאופן מקיף ויסודי. אבחון כזה יאפשר בניית תכנית טיפול מתאימה ומעבר מיידי לביצוע הליכים רפואיים, שיכולים להסתיים בהצלחה ובהחלמה, גם כאשר מדובר במחלות קשות כדוגמת סרטן ומחלות לב.

המשמעות הגורלית של רשלנות רפואית באבחון

רשלנות רפואית באבחון היא מצב מצער שעלול לקרות לכל אדם – בין אם במסגרת ביקור ובירור שהוא עושה אצל רופא המשפחה או רופא מומחה כלשהו, בין אם במהלך בדיקות שגרתיות ועוד. רשלנות באבחון מצבו הרפואי של מטופל עלולה להיות הרת גורל עבור בריאותו והמשך חייו. זאת מכיוון שהיא יכולה למנוע קבלת טיפול רפואי שנדרש לו, ובכך להביא להחמרת מצבו. בבעיות רפואיות פשוטות יחסית, רשלנות רפואית באבחון תבוא לידי ביטוי בנזקים שיכולים להיות הפיכים אך עדיין לא נעימים ופוגעים. במקרה של מחלות ובעיות רפואיות חמורות – הנזקים עלולים להיות קשים ובלתי הפיכים, ולעיתים גם מסכני חיים.

מכאן, ניתן להבין שכאשר אדם סבור כי רופא הפגין רשלנות רפואית באבחון – אם בדרך של העדר אבחון, אבחון שגוי או אבחון מאוחר של המחלה –  הוא יכול להגיש תביעת רשלנות רפואית נגד הרופא בגין התנהלותו הכושלת.

סוגי רשלנות רפואית באבחון:

רשלנות רפואית אבחון שגוי של מחלה- סוג קלאסי של רשלנות רפואית באבחון הינו אבחון שגוי של מחלה או בעיה רפואית. מקרה בו הרופא אבחן שהמטופל סובל ממחלה אחרת, או לחילופין, שלא הצליח לאבחן את המחלה ממנה הוא סובל, למרות שניתן היה לעשות זאת לנוכח סימפטומים ותלונות המהווים דגלים אדומים לקיומה של מחלה קשה כגון מחלת הסרטן. כפועל יוצא מכך, הרופא לא המליץ על המשך בירור, מעקב, בדיקות וטיפול הולם, או שהמליץ על טיפול שאינו אפקטיבי עבור המטופל, ולעיתים אף מזיק באופן בלתי הפיך.

במקרים של מחלות קשות כמו סרטן, מחלות לב וכלי דם, מחלות אוטואימוניות,  מחלות זיהומיות ועוד, שאובחנו בטעות כמחלות אחרות, הדבר יכול להביא לפטירת המטופל או להישארותו נכה.

בין אם האבחון השגוי הביא להימנעות מטיפול או לטיפול מזיק או חסר אפקטיביות – הרי שמדובר על רשלנות רפואית בעלת השלכות שונות, לעיתים קשות מאוד, על המטופל ועל חייו.

רשלנות רפואית אבחון מאוחר- במקרים רבים של רשלנות רפואית אבחון מאוחר הוא הגורם לרשלנות. כאן מדובר במצב בו  מחלה התגלתה בשלב מאוחר מדי, למרות שניתן היה לגלותה בשלב מוקדם יותר, ובכך למנוע את ההתדרדרות במצבו של החולה.

עבור כל חולה, בעיקר כשמדובר על מחלות קשות  ומורכבות, בהן הזמן הוא פקטור משמעותי להחלמה מהן או לעליית מדרגה בהחמרתן – אבחון מוקדם הינו קריטי ואף מציל חיים. במקרה של אבחון מאוחר, גם אם הרופא אבחן אצל המטופל את המחלה הנכונה, הרי שתוצאת האיחור באבחון הינה עיכוב בטיפול הנדרש, ופגיעה בבריאות המטופל. במקרים של מחלות חמורות, אבחון מאוחר כמוהו כגזר דין מוות. כך למשל, אבחון של גידול סרטני בשלב מתקדם בו כבר התפשטו גרורות בגופו של המטופל – לא יועיל בדבר.

דגשים חשובים בכל מקרה בו עולה טענה לרשלנות בגין אבחון לקוי

בכל מקרה בו עולה חשד לנזק בריאותי עקב טעות או איחור באבחון – יש לבחון לעומק את כל הנסיבות, לרבות הרשומה הרפואית במלואה. מומלץ להסתייע בשירותי עו"ד מנוסה בטיפול בתביעות רשלנות רפואית, שיבחן את כלל הטענות תוך היוועצות עם מומחה רפואי מתאים. עורך דין רשלנות רפואית תומר לינר הוא הכתובת המקצועית והאמינה לכך.

אני רוצה לתבוע בגין רשלנות רפואית – מה עושים?

לא כל המטופלים מודעים לנסיבתיות ולקשר שבין הכאב והסבל שלהם לטיפול הרפואי אותו עברו. לכן, הדרך לתביעה מתחילה בפנייה לשירותי עורך דין רשלנות רפואית בעל ניסיון מוכח בתחום זה.

השלב הראשון מתחיל באיסוף כל החומרים הרפואיים מהמוסד בו טופלתם לרבות מקופת חולים ומוסדות רפואיים נוספים בהם טופלתם, לפני ואחרי האירוע. על פי חוק זכויות החולה, כל גורם מטפל מחויב לתעד בכתב את הטיפול במלואו. החולה רשאי מצדו לחתום על טופס ויתור סודיות על מנת לאפשר לעורך הדין לקבל עבורו את אותם תיקו הרפואי מהמוסדות הרפואיים שבהם טופל, לרבות אלה שהתרשלו בטיפול בו.

בשלב השני יש לפנות למומחה רפואי על מנת שייתן חוות דעת רפואית שאכן מדובר במקרה בו הטיפול הרפואי חרג מהסטנדרט המקובל. עם מסמכים אלה – יוצאים לדרך על מנת להביא אליכם את הפיצויים המגיעים לכם על פי חוק.

טיפול בתביעות – עורך דין רשלנות רפואית תומר לינר

עורך דין רשלנות רפואית הוא הגורם המוסמך להגיש בשמכם תביעת רשלנות רפואית ולו ניסיון רב בניהול תיקים אלו. חשוב לדעת, שהצוות הרפואי יתנגד לתביעה ולא יקבל על עצמו את האחריות. מסיבה זו, ישנה חשיבות גבוהה לבחירה בעורך דין מיומן ומנוסה שיצליח להוכיח את אשמתו של המוסד הרפואי ולהביא לכם את הפיצוי המקסימלי.

להלן מספר תביעות בהן טיפל עורך דין רשלנות רפואית תומר לינר ואשר זכו לתהודה בתקשורת

שאלות נפוצות בתחום תביעות רשלנות רפואית

אילו מסמכים עלי להביא בשביל להגיש תביעת רשלנות רפואית?

אם אתם חוששים כי נגרמו לכם או ליקירכם נזקי גוף בגין רשלנות רפואית, יש לפנות לעורך דין בשלב מוקדם ככל הניתן. יש להביא לעורך הדין את כל החומר הרפואי שיש ברשותכם, במהירות האפשרית, וזאת על מנת למנוע מצב בו המוסד הרפואי משנה את המסמכים שיש ברשותו. למשל: חוות דעת רפואיות, צילומים, סיכומי אשפוז, מרשמי תרופות וכדומה. עו"ד רשלנות רפואית יעיין ביסודיות בתיעוד הרפואי ואף יבקש מהמוסדות הרפואיים הרלוונטיים את כל החומר הרפואי. לאחר קבלת החומר ולמידתו, יועבר החומר למומחה רפואי בתחום הרלוונטי לטיפול הרפואי הרשלני. למשל כאשר נגרם נזק עקב רשלנות בעת ניהול לידה, החומר הרפואי יועבר למומחה למיילדות ולגניקולוגיה.

כיצד ניתן להוכיח שבאמת הייתה רשלנות?

שאלת הרשלנות היא שאלה מורכבת לפיצוח, וניתן להוכיחה באמצעות עורך דין מנוסה ומיומן בניהול תיקים אלו. עו"ד המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית ובעל ניסיון מעשי בתחום מורכב זה, יאסוף את מלוא התיעוד הרפואי מהמוסדות הרפואיים הרלוונטיים, למשל מקופת חולים, ולאחר למידתו ועיבודו, יעבירו למומחה רפואית בתחום הרלוונטי למחלה או לפגיעה שנגרמו כתוצאה מרשלנות רפואית.

מהו טווח הזמן לניהול תביעה באמצעות עורך דין רשלנות רפואית?

תלוי במורכבות המקרה. בשלב הראשון, עורך דין רשלנות רפואית ייפגש עם הלקוח שנפל קורבן ידלה ממנו את המידע הרלוונטי, יקרא בעיון את המסמכים הרפואיים ויקבל מהנפגע את כל האינפורמציה הרלוונטית להבנתו של המקרה. ככל שעורך הדין יגיע למסקנה שאכן יש סיכוי להוכיח שמדובר ברשלנות, הוא יבקש לחשוף ולקבל מהמוסד הרפואי אשר טיפל בנפגע את מלוא החומר הרפואי הנוגע למטופל, יעבור עליו וינתח אותו. שלב זה אמור לקחת כחודשיים עד שלושה. בשלב השני מומחה רפואי ייתן חוות דעת הנוגעת להיתכנות התביעה – שלב זה אורך, בדרך כלל, בין חודש לשלושה חודשים. לאחר קבלת חוות הדעת, עורך הדין ינתח ויבדוק את חוות הדעת והתביעה תצא לדרך. הגשת התביעה וניהול התיק עשויים לארוך בין מספר חודשים למספר שנים – תלוי במורכבות המקרה

אילו מקרים הם הכי נפוצים בין רשלנות רפואית?

התביעות הנפוצות ביותר שבהן עוסק עורך דין רשלנות רפואית הן: היריון, לידה, סרטן ומחלות ממאירות, איחור באבחון התקף לב, שבץ מוחי, ילדים ועוד.

מה חשוב לדעת לפני שמגישים תביעה?

תביעת רשלנות רפואית היא תביעה מורכבת ביותר, שכן היא מתנהלת לרוב כנגד מוסד או גוף רפואי גדול אשר מטבע הדברים מתגונן במלוא הכוח. על מנת להוכיח זאת נדרש עורך דין רשלנות רפואית מיומן ומנוסה, שהצליח להוכיח מקרים אלו בעבר ולהביא ללקוחותיו את הפיצוי המגיע להם. נוסף על כך, יש לקחת בחשבון שהיות ומדובר בתיק מורכב, הניהול שלו עשוי להימשך עד מספר שנים – תלוי במקרה.

מתי כדאי להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית?

כמה שיותר מוקדם וסמוך למקרה.

מאמרים נוספים בנושא עורך דין רשלנות רפואית

יעניין אותך גם: