חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנה 15 אובדן כושר עבודה

אנשים רבים נוטים לחשוב, כי קביעת אחוזי הנכות מטעם הוועדה הרפואית הינה סופית ואינה ברת שינוי. למעשה, ניתן לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע מעת לעת, ובהתאם לשינויים שחלו במצבו הרפואי. מהי הפרוצדורה לעדכון אחוזי הנכות וכיצד תקנה 15 אובדן כושר עבודה קשורה לנושא? כל זאת ועוד במאמר שלפניכם

תביעה במקרי פגיעה ביכולת להשתכר

העבודה תופסת מקום מרכזי בחיינו. היא מאפשרת לנו להתפרנס בכבוד ולשמור על איכות החיים. משכך, לפגיעה בכושר ההשתכרות קיימות השלכות כלכליות נרחבות, הנובעות הן מאיבוד היכולת להתפרנס כמו בתקופה שקדמה לפגיעה, והן מעומס ההוצאות הרפואיות הנלוות. בכדי להקל על הנטל הכלכלי במקרים אלו, מומלץ לפנות לשירותיו של עורך דין אובדן כושר עבודה ולבחון האם קיימת תשתית ראייתית מבוססת להגשת תביעת אובדן כושר עבודה כנגד ביטוח לאומי, חברות ביטוח פרטיות ו/או קרנות פנסיה.

מי שאחראית לקביעה האם מדובר באובדן כושר עבודה לצמיתות או אובדן כושר עבודה זמני, קביעה המשפיעה בין השאר על גובה הפיצויים שניתן לקבל, היא הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לשנות את קביעת הוועדה בהתאם לשינויים ולהתפתחויות במצבו הרפואי של הנפגע.

הרקע לתיקון תקנה 15 אובדן כושר עבודה

לקביעת אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי קיימת חשיבות מכרעת בקביעת גובה הפיצויים שניתן לקבל במסגרת תביעת אובדן כושר עבודה. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי מבססת את קביעת שיעור אחוזי הנכות בהתאם להוראות החוק ולמבחנים מנחים הנוגעים לסוג הפגיעה הספציפית.

יחד עם זאת, וכמו בתחומים אחרים בחיים, הוראות החוק והמבחנים שנקבעו, לא תמיד מצליחים לשקף בצורה מדויקת את מצבו הרפואי של הנפגע ואת הנכות התפקודית שנגרמה לו. מתוך הבנה זו, קבעה המדינה את תקנה 15 אובדן כושר עבודה.

מהי תקנה 15 אובדן כושר עבודה

תקנה 15 אובדן כושר עבודה מהווה חלק מתקנות הביטוח הלאומי, והיא נועדה לאפשר לוועדה הרפואית לסטות מההוראות היבשות ומהמבחנים הרשמיים לקביעת אחוזי הנכות. תקנה 15 מופעלת כאשר מצבו הרפואי של הנפגע גרם לפגיעה מלאה או חלקית בכושר העבודה. על ידי תקנה 15 ניתן להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו למי שנפגע בעבודה.

באמצעות התקנה, הנפגע רשאי להגיש בקשה להגדלת שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו כתוצאה מהתאונה –  בשיעור של רבע, שליש ועד חמישים אחוזים.

הוועדה רשאית להגדיל את הנכות עד לשיעור של 19%, ומכאן שגם אם כתוצאה מהפעלת התקנה הנכות אמורה להיות גבוהה מ 19%, בפועל היא תישאר על 19%.  לעומת זאת, אם הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע הנה בשיעור של 20% ויותר, תקנה 15 עשויה להביא להגדלת הנכות בשיעור שקבעה וועדת הרשות. לדוגמה: אם נקבעה לנפגע נכות בשיעור 50% בעקבות התאונה, וועדת רשות קבעה כי יש להפעיל את תקנה 15% באופן מלא, נכות זו תגדל ב 50%.

מהם התנאים להפעלת תקנה 15 אובדן כושר עבודה?

בכדי להפעיל את תקנה 15 אובדן כושר עבודה, נדרשים להתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. העובד הנפגע אינו יכול לחזור לעבודתו בה עבד ערב הפגיעה עקב הנכות
  2. הכנסותיו של נפגע מהעבודה נפגעו לזמן בלתי מוגבל ובשיעור העולה על 20%

מהי ועדת הרשות של ביטוח לאומי?

כדי לבחון את הבקשה להפעלת התקנה, הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי רשאית להתייעץ עם ועדת הרשות. וועדה זו מורכבת משלושה בעלי תפקידים: פקיד תביעות, רופא ועובד שיקום. יצוין, כי במקרים של דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה, חלה על הוועדה הרפואית חובה להיוועץ בוועדת הרשות, כאשר מסקנות הוועדה יישלחו בהעתק גם לנפגע העבודה.

מקסום הפיצויים באמצעות תקנה 15 אובדן כושר עבודה

תהליך מימוש הזכויות המגיעות לנו במקרה של תאונות עבודה, הוא מורכב ומאתגר למדי. בכדי למקסם את הפיצויים המגיעים לכם, לבדוק איך מחשבים אובדן כושר עבודה ולבחון את הפעלת תקנה 15 אובדן כושר עבודה במקרה הצורך, מומלץ להתייעץ בהקדם בעו"ד המתמחה.

שתפו את המאמר
יעניין אותך גם: