חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אובדן כושר עבודה זמני – מה זה אומר?

מקובל לחשוב כי מקרי אובדן כשירות הוא מצב תמידי אך לעיתים אנו מתוודעים למקרי אובדן כושר עבודה זמני. זהו מצב שבו לאחר תקופת זמן, העובד יכול לחזור להתפרנס. למרות שמדובר בתקופה זמנית, במקרים אלו העובדים זקוקים לפיצויים משמועתיים מפאת חוסר היכולת להתפרנס עקב פציעה או מחלה. איך מקבלים את כל הזכויות? המשיכו לקרוא.

אובדן כושר עבודה זמני: מה זה אומר?

לפי הכל, נתחיל בהגדרה המשפטית: אובדן כושר עבודה זמני הוא מצב בו בשל מחלה או תאונה, איבד העובד את יכולתו להתפרנס, באופן חלקי או מלא. כמו כן, יכול אדם לאבד יכולת לעבוד במקצוע בו עסק טרם הפציעה או המחלה ולהתפרנס מעיסוק אחר, או לחילופין, לאבד לחלוטין את היכולת לעבוד בכל עבודה שהיא. עבור מקרים מן הסוג הזה, נועד הביטוח. עורך דין מקצועי המתמחה בתחום, יוכל לסייע לכם להגיש תביעה לחברת הביטוח – ולהגדיל באופן משמעותי את הסיכויים שלכם לקבלת הפיצויים המגיעים לכם מכוח הפוליסה שברשותכם.

ככתוב לעיל, האובדן יכול להיות חלקי או מלא. ההגדרה נקבעת לפי אחוז הפגיעה בכושר העבודה, כאשר מדובר באחוז גבוה מ-75% זהו אובדן מלא . מהצד השני, אובדן כושר עבודה זמני מוגדר כמצב בו הנפגע יכול להתפרנס, אך לא כבעבר – שכן אינו יכול לעסוק בתחום התואם את התמחותו או השכלתו. באופן כללי, החוק מגדיר זאת כאשר המבוטח אינו יכול לעבוד ולהתפרנס לתקופה קצובה, לרוב של שלושה חודשים, אך לפי חוות דעת רפואית יוכל לעשות זאת לכשיחלים. ניתוחים ושברים, למשל, פעמים רבות מובילים למקרה זה.

תביעת אובדן כושר עבודה זמני במקרים רבים נדחית בידי חברת הביטוח, שמאמינה כי בשל העובדה שמדובר בתקופה קצרה – העובד לא ייפגע באופן משמעותי, וממילא עד שיטופל על ידי חברת הביטוח, ייתכן שיוכל לשוב לעבודתו וישכח מהעניין. מקרים נפוצים מסוג זה הם שברים למיניהם, אשר זמן ההתאחות שלהם אורך מספר חודשים בודדים.

ביטוח לאחר אובדן

ביטוח מבטח את העובד למקרה בו ייבצר ממנו להמשיך לעבוד כמו בתרחיש אובדן כושר עבודה זמני, וכתוצאה מכך יאבד את הכנסתו. הפוליסה מבטיחה הכנסה לעובד, וחברת הביטוח תשלם לעובד משכורת חודשית בכל זמן שהוא אינו כשיר לעבוד. הפיצוי החודשי יהיה בעיקרון בהתאם לקבוע בפוליסה, אך לא גבוה או נמוך משכרו של המבוטח ב-12 החודשים שקדמו לתאונה או למחלה בעטיין איבד את כושר עבודתו.

ביטוח במקרי של אובדן כושר עבודה זמני מבטיח למבוטח חלופה להכנסה חודשית בדמות קצבת אובדן כושר עבודה, וזה רלוונטי למקרה בו כתוצאה מתאונה או מחלה, כושר עבודתו יישלל ממנו, באופן זמני או לתמיד.

התשלום עשוי להיות ארוך טווח, וזה נקבע כתלות באופי הפציעה/מחלה, וזאת בניגוד לתשלום "ימי מחלה" ו-"דמי פגיעה", הניתנים לזמן קצוב וקצר. ביטוח נועד להבטיח למבוטח פיצוי חודשי כתחליף להכנסה במקרה בו בגין מחלה קשה או תאונה לא יוכל לדאוג לפרנסתו.

לצערנו, עובדים רבים, הנדחים על ידי חברת הביטוח, אכן מוותרים על הפיצויים המגיעים להם על פי חוק. זכרו, כי במקרים מסוג זה חשוב להתייעץ מול עורך דין ביטוח – אפשר גם אחרת.

עד איזה גיל מקבלים הכרה במקרי אובדן כושר עבודה זמני?

  • המבוטח הגיע לגיל פרישה: גיל הפרישה עומד על 67 בקרב גברים ו-62 בקרב נשים. כמו כן, כדאי לשים לב לכך שישנן פוליסות המציעות פיצוי עד לגיל 70
  • המבוטח נפטר בתקופת תשלום הפיצויים
  • תוקפה של הפוליסה פג והיא לא חודשה

תקופת המתנה, תקופת אכשרה ואחוזי הפיצוי

תקופת המתנה עבור קבלת אובדן כושר עבודה זמני היא התקופה הנספרת מיום הגשת התביעה לפיצוי בגין אובדן הכושר ועד ליום בו חברת הביטוח תחל לשלם לכם פיצויים.

לרוב, מדובר בתקופה בת שלושה חודשים. יחד עם זאת, ישנן פוליסות המציעות תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים בהם לא הייתם זכאים לתשלום, וזאת בעד תשלום נוסף בפרמיה חודשית.

הפיצוי אותו תקבלו מחברת הביטוח מחושב לפי 75% מהשכר הממוצע שלכם בתקופה אשר קדמה למקרה הביטוח, או פחות מזה, אם הפוליסה מציינת אחרת. סכום זה מהווה תקרה גם אם אתם מחזיקים במספר פוליסות ביטוח שונות.

דברים שחשוב לבדוק במקרי אובדן כושר עבודה זמני

בהגיעכם לרכוש פוליסת אובדן כושר עבודה, אנו ממליצים לבדוק את תקופת ההמתנה, וכמובן את גובה הכיסוי הניתן לכם במקרה בו תאבדו את כושרכם לעבוד, בין אם מדובר בדבר זמני ובין אם לצמיתות. טרם תביעות ביטוח, חשוב לעבור על החריגים בפוליסה כדי לדעת האם ישנם מקרים בהם חברת הביטוח לא תכסה את אובדן כושר העבודה שלכם ולא תשלם לכם פיצויים.

למשל, מקרה בו מבוטח מאבד מכושרו לעבוד כתוצאה מניסיון התאבדות, התמכרות לאלכוהול או לסמים, מעשה פלילי וכיו"ב. חשוב לבדוק גם אם קיים חריג הקשור לבעיה רפואית ממנה סבלתם טרם רכישת פוליסת הביטוח, ואשר הוחרגה על ידי חברת הביטוח כתנאי לצירופכם לביטוח הנותן אובדן כושר עבודה זמני.

למה חברות הביטוח נוטות לדחות בקשות?

חברות הביטוח נוטות לדחות על הסף בקשות בנושא אובדן כושר עבודה זמני– בין היתר בשל המחשבה כי מדובר בתקופה קצרה יחסית, ואובדן הפרנסה לא ישפיע בצורה מהותית על העובד. דחיית התביעה גורמת למבוטחים רבים להניח לדבר, וכתוצאה מכך להפסיד לא מעט כסף. אם נפצעתם, חליתם או עברתם ניתוח, ונבצר מכם לעבוד לתקופה מוגבלת – כדאי לפנות סמוך ככל הניתן לקרות האירוע לעורך דין מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום, בשביל שזה יוכל לסייע לכם לקבל את הכסף המגיע לכם. במקרים מסוימים, כתלות במצבו הפיזי של המבוטח, ניתן אף לתבוע תביעת נכות ולקבל כפל פיצויים.

שלבים בהגשת בקשה לקביעת אובדן כושר עבודה זמני

בשלב הראשון של הגשת תביעה חשוב לאסוף רשומות רפואיות – החל מפנייתכם הראשונה לבית החולים/קופת החולים, דרך מרשמים ואישורי מחלה, ועד לחוות דעת רפואיות הקובעות כי אינכם יכולים לחזור לעבודתכם עד תום תקופת ההחלמה. בנוסף למסמכים הרפואיים, יש להמציא מסמכים הנוגעים למקום העבודה שלכם – תשלומי שכר ועיסוק. בגלל שמדובר על דבר זמני – יש חשיבות מיוחדת לתביעת חברת הביטוח סמוך ככל הניתן לקרות האירוע, וזאת על מנת שלא לאפשר לה להשתמש בכלל התירוצים המוכרים.

מי מטפל בתחום אובדן כושר עבודה זמני?

הבקשה מטופלת על ידי ביטוח לאומי וחברת הביטוח ממנה נרכשה הפוליסה, אשר לה – יש את האינטרס לשמור את הכסף אצלה, ולכן, לרוב, היא תמצא מגוון תירוצים לדחיית התביעה ולא תאשר הכרה במקרה זה, גם אם יהיו בידיכם מסמכים רפואיים התומכים בתביעתכם.

לכן, אנו ממליצים להסתייע בשירות של עורך דין שיפרק את טיעוניה של חברת הביטוח, ולא יאפשר לה לרמות אתכם ולנצל את חוסר הבנתכם בתחום וחולשתכם.

קבלת פיצויים מלאים בגין אובדן כושר עבודה זמני

הגורמים המשלמים פיצויים עבור תביעה הם המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח בה אתם מכוסים. המוסד לביטוח לאומי ישלם קצבת אובדן כושר עבודה זמני במקרים הבאים:

  • אם הנכם נפגעי תאונות עבודה או תאונת דרכים. לדוגמה, במקרה בו מדובר על תאונת דרכים בדרך לעבודה עם פגיעת ראש, או שקיבלתם זכאות לנכות כללית כתוצאה מאובדן כושר העבודה לצמיתות/או הפתחה ב-50%.
  • ביטוח מנהלים: מי שרכש פוליסת ביטוח פרטית מחברת ביטוח, יהא זכאי לפיצוי בגובה של עד 75% מהשכר, או פחות מכך, בין 25% ל-75%, במידה וצוין.

ייעוץ עם עורך דין מומחה בתחום אובדן כושר עבודה זמני

אדם אשר נבצר ממנו לעבוד ולהתפרנס, מצוי באופן טבעי בתקופה רגישה יותר, ולא תמיד חזק מספיק על מנת להילחם על הזכויות המגיעות לו על פי חוק כאשר מדובר על אובדן כושר עבודה זמני ובכלל.

חברות הביטוח ידועות באגרסיביות שלהן אל מול המבוטחים, ובכך שנוקטות באמצעים רבים בשביל להכשיל את תביעתם – בפרט מול אלה אשר איבדו את כושר העבודה שלהם באופן זמני – ומשתמשות בטריקים ואף בסילוף האמת על מנת להתחמק מתשלום. הסטטיסטיקה מוכיחה שמבוטחים אשר הגישו תביעה בסיוע של עורך דין מנוסה ומקצועי, העלו באופן משמעותי את הסיכויים שלהם לקבלת הפיצויים. במשרד עו"ד תומר לינר נשמח לעמוד לשרותכם בייעוץ, סיוע וליווי להגשת תביעה בנושא.

משרדנו מייצג מבוטחים מול המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח. הודות לניסיוננו הרב בתחום, הצלחנו לסייע למאות מבוטחים לעמוד על זכויותיהם ולקבל קצבה חודשית.

אם איבדתם את כושר עבודתכם ואתם מעוניינים לתבוע את חברת הביטוח בגין אובדן כושר עבודה זמני, או שהנכם נמצאים בהליך תביעה, משרדנו מזמין אתכם לפגישת התייעצות ללא עלות וללא מחויבות על מנת שנוכל לבדוק מהם פרטי המקרה ולהעריך מהם סיכויי ההצלחה שלכם בהשגת הפיצויים.

שתפו את המאמר
יעניין אותך גם: